Disclaimer

Alle informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor hobby-doeleinden, en mag niet commercieel gebruikt worden. Het gepubliceerde geeft slechts weer hoe een hobbyist bepaalde problemen heeft benaderd en/of opgelost. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend, noch kan de auteur aansprakelijk worden gesteld voor fouten of defecten die optreden door toepassen van het gepubliceerde. De inhoud van de artikelen en publicaties kan gedeeltelijk afkomstig zijn van andere openbare bronnen. Waar mogelijk zal een bronvermelding worden gedaan. Verkrijgbaarheid van toegepaste onderdelen evenals eventueel genoemde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen afwijken of niet meer leverbaar zijn. Vóór het nabouwen van gepubliceerde ontwerpen dient hiermee rekening gehouden te worden om teleurstelling te voorkomen. Op deze website gepubliceerde instellingen of meetwaarden zijn individueel en kunnen afwijken. In alle voorbeelden wordt een gefingeerde roepnaam en/of id gebruikt, welke door uw eigen settings dienen te worden vervangen. In de beschrijving van het project wordt aangegeven waar en hoe u dit kunt doen. Voor vragen en opmerkingen, of het melden van onjuistheden kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website via e-mail: info@a3cloud.nl